Konverents: Kuidas luua ruumi, milles elame?Tagasi

Sündmuse info:
Teemasündmus
25.01.2019 kell 11:00 Eelregistreerimisega
Elva valla üldplaneeringu koostamise protsessi raames korraldab Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond konverentsi "Kuidas luua ruumi, milles elame?".

Konverentsi eesmärk on koos oma valdkonna spetsialistidega arutada ruumiloome ja planeerimise teemadel laiemalt.

11.00- 11.10 Konverentsi avasõnad Maano Koemets, Elva Vallavolikogu esimees
11.10 – 11.40 Rene Tammist, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister - Konverentsi avaettekanne
11.40 – 12.10 Andres Meesak, MTÜ Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhatuse liige
Päikeseelektrijaam kui uus normaalsus meie igapäevaelus
12.10- 12.40 Üllar Kaaver, Elva valla ettevõtja
Ruumiplaneerimisest kohaliku ettevõtja vaatenurgast
12.40 – 13.10 Toomas Paaver, arhitekt
Tööst üldplaneeringutega erinevates arhitekti rollides
13.10- 13.40 Kohvipaus
13.40 – 14.10 Märt Öövel ja Kaili Viilmaa, Keskkonnaameti looduskaitseosakond
Ehitustegevuse võimalikkuse kaalumisest ranna ja kalda ehituskeeluvööndis
14.10 – 14.40 Hannes Puu, Põllumajandusameti Tartu keskuse juhataja
Maaparandus ja selle arvestamine ruumiplaneerimisel ja ehitusõiguste andmisel
14.40 – 15.10 Helve Hunt, Maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo
Väärtuslikud põllumajandusmaad
15.10- 15. 40 Kuno Männik, Maanteeameti teedevõrgu valdkonna juht
Omandisuhted avalikult kasutatavas teedevõrgus
15.40-16.00 Kokkuvõtted

Konverents toimub 25. jaanuaril 2019 kell 11-16 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva linn, Elva vald).

Palun anna meile oma osalemissoovist teada https://goo.gl/forms/eDDR3yuSZ2vOR6jn2 hiljemalt 22.01.2019.

Lisainfo: Kertu Vuks (arengu-ja planeeringuosakonna juhataja) kertu.vuks@elva.ee

Vaata ka elva.ee.

Osalema on oodatud kõik huvilised!
Järgmised sündmused